Najlepsze wyniki programu „Czyste powietrze” w śląskim!

Trwa nabór do programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych „Czyste powietrze”. Jest to największy uruchomiony przez rząd program, w ramach którego mieszkańcy mogą starać się o dofinansowanie instalacji grzewczych i dociepleń.

Dotychczas w województwie śląskim złożono 11 tys. wniosków, co jest najlepszym wynikiem spośród wszystkich województw w Polsce.

– Podstawowym warunkiem otrzymania dofinansowania jest likwidacja starych, nieefektywnych źródeł ciepła. Każdy, kto ma jeszcze w domu popularne przysłowiowe kopciuchy, powinien zwrócić się do nas z takim wnioskiem o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła na nowe i ekologiczne. Jeśli tego dokona, może także uzyskać dofinansowanie o pozostałe elementy termomodernizacji – tłumaczył Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

A są to m.in. wymiana drzwi, okien oraz docieplenie stropów. Dofinansowanie w programie podzielone jest na część dotacyjną oraz pożyczkową:

– Łącznie te dwie części mogą stanowić 100% kosztów takiej inwestycji. Dofinansowanie dotacyjne uzależnione jest od wysokości dochodów osoby wnioskującej i może sięgać ono do 90% kosztów takiej inwestycji – dodał  prezes WFOŚiGW w Katowicach.

W październiku 2018 roku w Częstochowie otwarto biuro Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie. Od lipca tego roku Fundusz podpisuje porozumienia z samorządami, aby ich mieszkańcy mogli załatwiać formalności w urzędach gmin.

BNO