Naszą odpowiedzią jest modlitwa

W niedzielę 8 lipca w Częstochowie odbędzie się niemal 20 zgromadzeń publicznych.

Wszystko zaczęło się kilka tygodni temu od informacji w Internecie o tym, że część środowisk liberalno-lewicowych ma zamiar zorganizować tzw. marsz równości. Wówczas środowiska zrzeszające m.in. osoby z organizacji pro-life i innych grup i stowarzyszeń katolickich zgłosiły, zgodnie z procedurami, szereg zgromadzeń publicznych promujących tradycyjne wartości. W związku z tym, że organizatorzy tzw. marszu równości nie zgłosili swojego zgromadzenia na czas i byli na 5. miejscu w kolejności, konieczna była zmiana godzin ich przemarszu. W sumie w niedzielę 8 lipca Aleja Najświętszej Maryi Panny oraz park jasnogórski będą zajęte przez zgromadzenia publiczne od 11.00 do 21.30 w różnych przedziałach czasowych i miejscach.

Chciałbym wyrazić swój osobisty głos pełen zaniepokojenia próbą wpisania tej inicjatywy w kontekst Jasnej Góry. Organizowanie tego marszu w czasie, gdy do sanktuarium jasnogórskiego zmierzają kolejne pielgrzymki. Choć trzeba to wyraźnie powiedzieć, że my nie podzielamy wielu manifestowanych poglądów, które zresztą są sprzeczne z wyznawaną przez nas wiarą, szanujemy prawo każdego do wyrażania swoich przekonań, prawo do gromadzenia się. Jednak łączenie tych wydarzeń z Jasną Górą, jej stróżami – Ojcami Paulinami – budzi nasz zdecydowany sprzeciw. Nikomu w Polsce w Częstochowie, a nawet na świecie nie trzeba tłumaczyć czym dla ludzi wierzących jest Częstochowa, Jasna Góra. Wolność okazywania swoich poglądów nie może naruszać wolności innych ludzi do wyznawania swojej wiary, uczuć wartości religijnych oraz naruszać godności i szacunku do miejsc świętych. Szkoda, że władze naszego miasta ciągle za mało rozumieją Genius loci Częstochowy, że nie potrafią obronić największej wartości tego miasta przed prowokacjami i niepokojem. Wystarczyłoby przecież zaproponować inny czas, a przede wszystkim inne miejsce do manifestowania tego typu poglądów. Pragnę zaapelować do uczestników marszu o uszanowanie przestrzeni Jasnej Góry i prowadzącej do niej Alei Najświętszej Maryi Panny jako miejsca uświęconego pokutą i modlitwą milionów pielgrzymów, zaapelować o zapewnienie obecnym w tym dniu jasnogórskim pielgrzymom normalnej atmosfery skupienia i modlitwy. Jeśli mogę prosić też wszystkich ludzi wierzących o chrześcijańską postawę wobec uczestników marszu, o szacunek, świadectwo chrześcijańskiej miłości, o niewłączanie się w jakiekolwiek prowokacje i niepokoje. Niech naszą odpowiedzią będzie modlitwa o pokój, o wierność Bogu i Jego przykazaniom. O tę modlitwę proszę wszystkie wspólnoty parafialne, zakonne, ruchy, stowarzyszenia katolickie oraz każdego, kto podziela naszą wiarę i czuje się członkiem Kościoła. Może byłoby dobrze dla wyrażenia naszej niegasnącej miłości do Matki Bożej Częstochowskiej i w duchu przebłagania Boga za wszelkie próby profanacji jej osoby i miejsc z nią związanych, żebyśmy wspólnie w tych dniach odmówili choćby tajemnicę Różańca św. – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi – mówi bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.