Nauczyciele z całej Polski u stóp jasnogórskiej Matki

Nauczyciele i wychowawcy już po raz 82. przybyli na Jasną Górę w ogólnopolskiej pielgrzymce.

Była ona zorganizowana tuż po zakończeniu roku szkolnego, w dniach 1 i 2 lipca. Brało w niej udział około 5 tys. osób, z którymi modlił się również nowy minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski:

Musimy pamiętać, że szkoła jest przede wszystkim dla dzieci i rodziców, nauczyciele pełnią tu w dużej mierze funkcję usługową, ale chcielibyśmy, aby ta posługa była w jak najlepszych warunkach i za godziwą płacę, i będziemy próbowali tak ustawić polskie prawo i polskie finanse, aby nauczyciele mogli pracować w jak najbardziej komfortowych warunkach – zapewnia Dariusz Piontkowski – Nauczyciele muszą pamiętać jednak o tym, że szkoła też pełni funkcję pomocniczą wobec rodziny i rodziców, bo to rodzice przede wszystkim wychowują swoje dzieci. Bez współpracy rodziców i szkoły, a więc także nauczycieli efektów dobrych nie będzie. Myślę, że w kwietniu, kiedy wybuchły strajki, było bardzo dużo emocji, chciałbym doprowadzić do tego, aby emocje były zdecydowanie mniejsze, abyśmy rozmawiali o faktach, a nie tylko i wyłącznie o emocjach, to temu służą m.in. spotkania ze związkami zawodowymi, które już się odbyły — wyjaśnia minister — Pierwsze reakcje związków zawodowych są optymistyczne, bo pokazują, że mimo tego napięcia chcą jednak rozmawiać o tym, co dalej z polską edukacją, w jakich warunkach mają pracować nauczyciele. Chciałbym, aby te rozmowy były kontynuowane. Umówiliśmy się już na spotkanie w drugiej połowie sierpnia, gdzie będziemy rozmawiali o szczegółach i mam nadzieję, że uda się doprowadzić do tego, aby zajęcia rozpoczęły się zgodnie z przewidywanym terminem bez poważniejszych napięć.

Ks. Wojciech Wojtyła, sekretarz Krajowego Biura ds. Duszpasterstwa Nauczycieli szczególnie akcentuje długą tradycję pielgrzymowania tej grupy zawodowej na Jasną Górę:

Warto podkreślić, że ta pielgrzymka trwa nieprzerwanie od roku 1937, a więc nawet w okresie wojennym nauczyciele przybywali na Jasną Górę pomimo tych zewnętrznych trudności, odnajdywali w sobie siłę, i po tę siłę tutaj przyjeżdżali, po te natchnienia serca, po to, żeby móc potem, samemu będąc ukształtowanym, jednocześnie potem kształtować innych. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa „W imię przyszłości kultury”. Słowa te nawiązują do szczególnie ważnego wystąpienia Ojca Świętego Jana Pawła II w siedzibie UNESCO w 1980 roku — tłumaczy ks. Wojciech Wojtyła — Ojciec Święty wygłosił przemówienie na temat kultury, które uważane jest za syntetyczny wykład na temat chrześcijańskiego rozumienia kultury, czym kultura jest. A przecież niezwykle ważnym wymiarem kultury jest wychowanie. Chcemy nauczycielom poprzez wykłady, poprzez sympozjum wydobyć ten wymiar kultury, pokazać, że u podstaw fundamentów naszej kultury europejskiej, także naszej polskiej, leży chrześcijaństwo.

Głównym punktem pielgrzymki była Msza św. 2 lipca na jasnogórskim Szczycie, której przewodniczył bp Edward Dajczak, biskup diec. koszalińsko-kołobrzeskiej. W homilii mówił o zrozumieniu drugiego człowieka:

Żeby dojść do człowieka, trzeba wyjść z siebie, trzeba odbyć do niego pielgrzymkę, trzeba być tym, który tam był, który doświadczył tego, jak pięknie jest być z Bogiem, i jak pięknie jest być człowiekiem – mówił bp Edward Dajczak – W ten sposób idąc do człowieka, mogę zrozumieć jego wołanie, jego bunt, jego płacz, jego cierpienie, jego szczęście, jego krzyk o miłość. Siostry i bracia, wiedza jest piękna, może zrobić bardzo wiele, tylko nie umie człowieka uczynić człowiekiem. Trzeba więcej.
Prawdziwy przewodnik to taki, który doświadczywszy, ma odwagę zniknąć, który powie ‘wstań, chodź’, który pokaże ręką, nakieruje, powie jak Ona – zróbcie to, co Jezus mówi – podkreślał kaznodzieja – I będzie wiedział, co mówi, będzie tym, który doda nadziei, rozpali. I chciałbym nam życzyć słowami Congara, wielkiego teologa — życzę sobie gorąco, ażeby Kościół był właśnie tym miejscem, gdzie człowiek współczesny, rozbity, rozproszony, będzie mógł się pozbierać, odzyskać siły, odnaleźć sens tego, co pozaziemskie. I bardzo wam tego życzę.

Na Mszy św. zaśpiewał Chór Garnizonowy pod dyr. Edyty Bobryk, który również wystąpił z koncertem przed Eucharystią.

źródło: BPJG