Nauczyciele z Niemiec gościli w Reymoncie

We wtorek 9 stycznia Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Reymonta przy ul. Krakowskiej odwiedzili nauczyciele stażyści z niemieckiego Bambergu. Wizyta partnerska jest wynikiem porozumienia podpisanego przez Częstochowę z Dientzenhofer – Gymnasium w Bambergu. Wymiana ma na celu doskonalenie umiejętności nauczycielskich, dzielenie się doświadczeniami oraz nawiązanie współpracy z poszczególnymi placówkami.  – Współpraca z roku na rok jest coraz lepsza. W tym roku wybór padł na szkołę zawodową, z uwagi na chęć podzielenia się z niemieckimi partnerami swoimi osiągnięciami, a także metodami kształcenia w tym zakresie. Nauczyciele uczestniczyli także w hospitacjach.  – Współpraca układa nam się wyśmienicie, a nasi goście są bardzo zadowoleni z pobytu w Polsce i Częstochowie   – mówi Jadwiga Idzikowska – Labocha z Samorządowego Ośrodka Doskonalenia. Pod koniec czerwca zaplanowano natomiast wizytę nauczycieli częstochowskich w Bambergu. Będą w niej uczestniczyli zarówno przedstawiciele władz oświatowych jak nauczyciele, którzy od lat zaangażowani są w realizację projektu i porozumienia.

PN