Nie będzie dochodzenia w sprawie Parkitki

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie narażenia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Na początku czerwca 2019 roku do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez dyrekcję Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, które zostało podpisane przez kierownika jednego z oddziałów tego szpitala. Według zawiadamiającego dyrekcja szpitala, poprzez niewłaściwe zarządzanie, naraża pacjentów oddziału na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

W toku postępowania sprawdzającego przesłuchano w charakterze świadka zawiadamiającego o przestępstwie, który sprecyzował, że nieprawidłowości w zarządzaniu polegają na likwidacji dwuosobowego dyżuru lekarskiego w godzinach popołudniowych i nocnych oraz pozostawieniu na tym dyżurze tylko jednego lekarza, a także na braku pełnej obsady anestezjologów, co wiązało się z ograniczeniem dostępu do sal operacyjnych. Ponadto w postępowaniu rozpytano przedstawicieli dyrekcji szpitala oraz zapoznano się z dokumentacją dotyczącą sprawy, uzyskaną z WSS w Częstochowie.

Na podstawie przeprowadzonych dowodów ustalono, że decyzja o likwidacji dwuosobowego dyżuru lekarskiego była podjęta przez poprzednią dyrekcję. Obecna dyrekcja podtrzymała decyzję, zapewniając dyżur drugiego lekarza pod telefonem. Ponadto stwierdzono, że przyczyną podjęcia decyzji była przeprowadzona analiza, z której wynikało, że na większości dyżurów nie wykonywano zabiegów operacyjnych. Jednocześnie ustalono, że przyczyną braku pełnej obsady anestezjologów była sytuacja na rynku pracy oraz długotrwałe zwolnienia lekarskie i urlopy macierzyńskie.

W trakcie postępowania nie ujawniono przypadków pacjentów, którzy mogli zostać narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, na skutek decyzji dotyczącej dyżurów oraz braku pełnej obsady anestezjologów.

Uwzględniając wskazane okoliczności, prokurator wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w przedmiotowej sprawie, z uwagi na niestwierdzenie znamion przestępstwa.

Postanowienie jest nieprawomocne. Prawo złożenia zażalenia przysługuje Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Częstochowie.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Częstochowie