Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie… policjanta

Komenda Głowna Policji opracowała projekt informacyjny pod nazwą „Czy wiesz, że…?”. Za pośrednictwem strony internetowej upublicznia on informacje o zagadnieniach związanych z policją, których na co dzień nie zawsze jesteśmy świadomi, a o których warto wiedzieć.

Jednym z ostatnio poruszanych tematów była możliwość przystąpienia do służby w policji bez zdanej matury.

– Według Ustawy o Policji służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Wobec powyższego nie ma przeciwwskazań do przystąpienia do procedury doboru do służby w Policji osób posiadających wykształcenie średnie bez matury – mówiła asp. szt. Marta Kaczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Jak dodaje rzecznik częstochowskiej policji, kluczowe w wykonywaniu zawodu policjanta jest posiadanie dużej odporności psychicznej.

– W codziennej służbie spotykamy się z wieloma stresującymi sytuacjami, doświadczamy wielu zdarzeń, na które nie mamy bezpośredniego wpływu, a z którymi musimy sobie poradzić. Do naszych obowiązków należy organizacja i przebieg czynności w taki sposób, aby wszystko było zgodne z literą prawa – dodała rzeczniczka.

Policja zachęca do nadsyłania pytań dotyczących działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Szczegółowe informacje dostępne na stronie Policji.

BNO