Nie wszystkie przedszkola w Częstochowie otwarte

fot. Urząd Miasta Częstochowy

Od 6 maja w całym kraju przedszkola i żłobki będą mogły wznowić swoją działalność, która wcześniej została zawieszona z powodu epidemii koronawirusa. Niestety, w Częstochowie nie wszystkie z nich mogą to zrobić już jutro.

Sprawa dotyczy głównie przedszkoli publicznych, które nie spełniają wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Sylwia Bielecka z Biura Prasowego Urzędu Miasta wyjaśnia, jakie warunki muszą spełnić te przedszkola, by znów mogły przyjmować dzieci.

– Od 6 maja w Częstochowie zostanie otwarta część niepublicznych żłobków i przedszkoli. Publiczne nie zostaną jeszcze uruchomione. Najpierw muszą sprostać szczegółowym wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – podkreśla Bielecka. – Dotyczą one m.in. wymagań dotyczących kadry, organizacji pracy i opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu. Problemem jest m.in. kwestia płynów dezynfekujących i częstotliwości dezynfekcji, środków ochrony osobistej i dostępność bezdotykowych termometrów w poszczególnych placówkach, a także przestrzeń rekomendowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci – dodaje Bielecka.

Przedszkola niepubliczne jednak również nie są w pełni przygotowane do wznowienia działalności. Niektóre z nich, jak mówi dyrektor Przedszkola “Małe Bambino” Beata Nowak, zostaną otwarte dopiero 11 maja.

– Będziemy je otwierać na zasadach, które przedstawili nam sanepid oraz rząd, tj. 1 dziecko na 4 m2 i zapewnienie wszelkich zasad higieny. Jesteśmy na etapie ostatecznych przygotowań przedszkola, ale nie otworzymy go jutro, ponieważ jeszcze nie wszystkie środki chemiczne do nas dotarły.

Restrykcje dotyczą także przedszkoli katolickich. Dyrektor Przedszkola Sióstr Antoninek, s. Sylwia Lamch wymienia środki ostrożności, jakie przedszkole podejmie, gdy dzieci znów zaczną do niego chodzić.

– Wywiesimy plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i przeprowadzimy małe szkolenie dzieci w tym zakresie. Ponadto podejmiemy się prac porządkowych, obejmujących zachowanie czystości poprzez np. nieprzynoszenie przez dzieci zabawek z domu.

GIS wskazuje, że w grupie, która powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, nie powinno być więcej niż 12 dzieci. Do grupy mają być przyporządkowani ci sami opiekunowie. Z pomieszczenia należy usunąć przedmioty i zabawki, których nie można łatwo i skutecznie dezynfekować. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko.

MSI