Nielegalnie pracowali – zostali zatrzymani

Do zatrzymania trzech nielegalnie pracujących obywateli Ukrainy doszło na terenie Częstochowy w poniedziałek 9 grudnia. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze z częstochowskiej Grupy Zamiejscowej Placówki Straży Granicznej w Katowicach.

Akcja została przeprowadzona w ramach kontroli legalności zatrudnienia w województwie śląskim.

– Zatrzymani pracowali w firmie budowlanej niezgodnie z przepisami. Nie posiadali umów o pracę, zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodę, ani oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Takie kontrole straż graniczna podejmuje codziennie. W tym przypadku skutkowały one wydaniem decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu na Ukrainę. Oprócz tego został wobec nich orzeczony czasowy zakaz wjazdu na terytorium Polski – poinformowała major Straży Granicznej, Katarzyna Walczak.

Nie tylko cudzoziemcy ponieśli konsekwencje nielegalnej pracy w Polsce.

– Właścicielowi firmy, który nielegalnie powierzył pracę obcokrajowcom, grozi kara grzywny do 30 tys. zł – dodała rzecznik.

Częstochowska grupa zamiejscowa będąca w strukturach placówki straży granicznej w Katowicach-Pyrzowicach działa w Częstochowie od 15 grudnia 2017 roku. W swoich zadaniach realizuje ustawowe działania straży granicznej w północnych powiatach województwa śląskiego.

BNO