„Niezwykła Częstochowa w oczach zwykłego przedszkolaka”

To tytuł innowacji pedagogicznej, tzw. tutoringu przedszkolnego przeprowadzanego w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 35 im. Małego Księcia. Celem innowacji było rozwinięcie w dziecku dojrzałości, umiejętności podejmowania mądrych wyborów i wykorzystywania swoich talentów.

Tutoring ten był z założeniem tutoringiem rodzinnym, angażującym nie tylko dziecko, ale również jego rodziców.

– Innowacja polegała na tym, że dzieci poznawały zawody rzemieślnicze, związane z naszym miastem. Zainspirowane zostały poznaniem niezwykłego człowieka, Częstochowianina, który niestety już nie żyje, pan Feliks Grejciun. Był najstarszym pracującym rzemieślnikiem, który pracował w wieku jeszcze 97 lat. To zainspirowało mnie do tego, aby przybliżyć dzieciom niezwykłe zawody związane z Częstochową: rzemieślnicze, szewskie, cukiernicze, zegarmistrzowskie, krawieckie. Najpierw były wprowadzenia w postaci literatury, następnie wycieczki i spotkania. W innowacji uczestniczyli również rodzice dzieci, którzy wyszukiwali w prasie, internecie, archiwach informacji o tych zawodach – mówi nauczycielka wychowania integracyjnego i autorka innowacji, Wiesława Struska.

Innowacja odbywała się na dwóch poziomach: mentorskim, obejmującym spotkania z przedstawicielami kultury i rzemiosła oraz w formie regularnych spotkań nauczyciela z dziećmi i rodzicami. Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Uroczyste podsumowanie innowacji odbyło się 27 listopada w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 35.

KF