„(Nie)zwykły bohater – rotmistrz Witold Pilecki”

(Nie)zwykły bohater – rotmistrz Witold Pilecki” – to tytuł powiatowego konkursu w ramach projektu „Ocalmy od zapomnienia”, którego wyniki ogłoszono w środę 4 kwietnia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie. Konkurs składał się z dwóch części: opisowej i testowej. Zespół Szkół Ekonomicznych jest w trakcie realizacji szerszej inicjatywy, której celem jest przypominanie o mało znanych a jednocześnie zasłużonych dla Polski bohaterach wojennego i powojennego podziemia – mówi dyrektor placówki Maciej Trzmiel. 10 kwietnia szkołę odwiedzi córka rotmistrza Zofia Pilecka.   

Rotmistrz Pilecki był jednym z bohaterów wojennego ruchu oporu. Po wojnie 15 marca 1948 roku został przez władze komunistyczne skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

PNP