Nowa propozycja połączenia ul. 1 Maja i Krakowskiej

W poniedziałek 11 grudnia w Konduktorowni odbyło się spotkanie dotyczące nowej koncepcji urbanistycznej południowych obszarów Starego Miasta w Częstochowie. Jego głównym punktem było przedstawienie najnowszego projektu przebiegu proponowanego ciągu komunikacyjnego mającego połączyć ul. 1 Maja z ul. Krakowską i dalej z trasą DK1. Poprzednia propozycja Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu, zakładająca przebicie się przez teren dawnego Elanexu, wzbudziła spore kontrowersje i opory wielu mieszkańców miasta. Takie połączenie wymuszałoby wyburzenie części budynków zakładu, które mają już wartość zabytkową. W ostatnich dniach pojawiła się nowa propozycja, lokalizująca nową drogę od północnej części Elanexu, bez zbytniej ingerencji w zabudowania zakładu. O nowej koncepcji mówi zastępca dyrektora MZDiT, Piotr Kurkowski:
– Mamy wypracowany nowy przebieg przedłużenia ul. 1 Maja do ul. Krakowskiej. Odbyły się przed wakacjami konsultacje w tej sprawie, zebraliśmy wszystkie informacje i uwagi wniesione przez mieszkańców. W oparciu o to wypracowaliśmy przebieg, myślę, że już docelowy. Miał pozostać cały kwartał dawnego Elanexu i pozostaje.
Proponowane połączenie przebiegać ma od ronda przy ul. 1 Maja (ma zostać lekko przebudowane), następnie ul. 1 Maja przez tory tramwajowe, dalej obiekt mostowy po stronie południowej obecnej kładki, połączenie ślimakiem do ul.Ogrodowej, później prosto wzdłuż północnej granicy kompleksu Elanex do ul. Krakowskiej.
Przedstawiona przez MZDiT koncepcja połączenia ulic 1 Maja i Krakowskiej wzbudza jednak zaniepokojenie mieszkańców zlokalizowanych przy tej pierwszej ulicy domów. Projekt zakłada bowiem wyburzenie znajdującego się tam zabytkowego domu naczelnika stacji oraz pochodzącego z lat 60-tych bloku mieszkalnego. Według jednego z mieszkańców tego bloku, prosił o zachowanie anonimowości, do tej pory nikt nie poinformował lokatorów tego budynku o jakichkolwiek planach wobec nich, związanych z ewentualną eksmisją.

ZD