Nowe kamery monitoringu miejskiego

Miejski monitoring wizyjny Częstochowy stale przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego na terenie miasta. W 2018 roku miejskie kamery ujawniły już prawie 1700 zdarzeń zakończonych w większości interwencją strażników miejskich. W poprzednim roku operatorzy ujawnili 2385 zdarzeń, podczas których interweniowały Straż Miejska i inne służby.
Trwa rozbudowa miejskiego monitoringu o kolejne cztery punkty kamerowe przy ul. Orkana. Jeśli nie będzie niespodziewanych przeszkód, kamery przy ul. Orkana zaczną pracować jeszcze w październiku. Kolejne 6 punktów kamerowych ma powstać na Promenadzie Śródmiejskiej.
Pierwsze miejskie kamery na terenie Częstochowy pojawiły się w 2009 roku. Na początku było ich 18. Największa rozbudowa miejskiego monitoringu miała miejsce w grudniu 2013 roku. Wówczas na ulicach Częstochowy pojawiło się kolejnych 48 kamer. Ostatnia rozbudowa miała miejsce w grudniu 2017 roku. Przy al. Wyzwolenia w dzielnicy Północ zainstalowano z miejskiego budżetu 8 nowych kamer. O kolejne 2 kamery miejski monitoring rozrósł się w rejonie ul. Szymanowskiego, które sfinansowano z budżetu obywatelskiego. W latach 2014-2018 miejskie kamery zainstalowano też w dzielnicy Tysiąclecie w rejonie ul. Dekabrystów oraz w przejściu podziemnym pod Al. Armii Krajowej w okolicy Hali Polonia. Obecnie miejski monitoring składa się z 81 kamer.
Dzięki miejskiemu monitoringowi w 2017 roku ujawniono 2385 zdarzeń, w których aż 1951 razy interweniowali częstochowscy strażnicy miejscy. Do 12 października 2018 roku pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. miejskiego monitoringu ujawnili prawie 1700 zdarzeń wymagających działań służb, w większości częstochowskiej Straży Miejskiej.

Obecnie miasto dysponuje siecią światłowodową o dł. ok. 105 km, do której włączonych jest:

– 145 obiektów/jednostek,

– 54 infokioski,

– 81 kamer monitorujących ulice oraz kamery monitorujące poziom wód w rzekach,

– 10 wskaźników jakości powietrza (pozostałe kilkanaście czujników z uwagi na lokalizację wykorzystują technologie GSM).

Oprócz tego 36 największych jednostek gminy korzysta z telefonii VoIP – powstał jednolity system komunikacji i zarządzania miejskimi jednostkami samorządowymi

Subregionalna sieć światłowodowa ,,e-Region częstochowski”

Warto przypomnieć, że Miasto Częstochowa było animatorem i liderem wybudowanej w 2015 roku wraz z 29 Jednostkami Samorządu Terytorialnego z terenu trzech powiatów (częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego) Subregionalnej Sieci Światłowodowej „e-Region częstochowski” o łącznej długości ok. 342 km, z 33 węzłami aktywnymi (zlokalizowane w budynkach gmin) oraz 126 pasywnymi punktami przyłączeniowymi zlokalizowanymi w studniach, średnio co 2 km – do udostępniania operatorom telekomunikacyjnym, która jest podstawą dla jednolitego systemu komunikacji oraz tworzy warunki do budowy “Cyfrowego Regionu”. Wybudowana infrastruktura umożliwia również rozwój działających na lokalnym rynku operatorów telekomunikacyjnych, tym samym przyczyniając się do poprawy dostępu do szerokopasmowego internetu mieszkańcom.