Nowe oblicze częstochowskich szkół

[zdjęcie aktualności]

Zakończył się pierwszy, zasadniczy etap europejskiego projektu termomodernizacji częstochowskich szkół. Dzięki dofinansowaniu unijnemu nowe elewacje, ogrzewanie i oświetlenie otrzymało 10 podstawówek i budynek Bursy Miejskiej. Wkrótce docieplenia doczekają się kolejne trzy placówki oświatowe.

Projekt termomodernizacji częstochowskich placówek oświatowych miał swój początek w 2014 roku, kiedy opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla 11 obiektów wymagających kompleksowego remontu. Aby zrealizować tak duże przedsięwzięcie, niezbędne było wsparcie z Unii Europejskiej, dlatego w marcu 2015 roku Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji termomodernizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego.

Realizacją przedsięwzięcia podsumowano 10 stycznia podczas spotkania prasowego w Szkole Podstawowej nr 53, która również została docieplona w ramach projektu.

– To są największe szkoły w mieście i miasto miałoby problem z wyremontowaniem ich z własnych środków. Dlatego istotne było przeprowadzenie audytu i wskazanie tych, gdzie takie prace są niezbędne i będą najbardziej efektywne energetycznie. Wpływ na wybór miała też analiza demograficzna związana z liczbą uczniów, a także możliwości adaptacyjne poszczególnych obiektów – wyjaśniał naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju w Urzędzie Miasta Częstochowy Piotr Grzybowski.

Zanim jeszcze podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowę gwarantującą wsparcie unijne (nastąpiło to w lipcu 2017 roku), miasto ruszyło z pracami. Pierwszą placówką, która doczekała się docieplenia, była (w 2016 roku) Szkoła Podstawowa nr 39 przy ul. Kopernika. W tym samym roku roboty zakończyły się w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych przy ul. św. Augustyna, a rok później w SP nr 33 przy ul. Goszczyńskiego i SP nr 31 przy ul. PCK.

Rokiem najbardziej intensywnych prac był 2018, kiedy kompleksowe termomodernizacje zakończono w jego końcu aż w 7 obiektach: Szkołach Podstawowych nr 8 (przy ul. Szczytowej), 48 (ul. Schillera), 49 (ul. Jesienna), 50 (ul. Starzyńskiego), 52 (ul. Powstańców Warszawy), 53 (ul. Orkana) oraz w Bursie Miejskiej przy ul. Legionów.

W każdej z placówek zakres robót objął m.in.: wymianę stolarki okiennej (tam, gdzie nie zrobiono tego wcześniej), docieplenie ścian i stropodachów, kompleksową wymianę instalacji c.o. oraz ciepłej i zimnej wody, a także wymianę instalacji oświetlenia na energooszczędne wraz z wymianą instalacji gniazd wtykowych.

W niektórych szkołach podstawowych przeprowadzono też wymiany źródła ciepła: w SP nr 39 – z kotłowni węglowej na ciepło sieciowe, w SP nr 52 – zamiast kotłowni olejowej jest teraz kotłownia gazowa, a w budynku Bursy Miejskiej zastosowano instalację solarną do podgrzania ciepłej ciepłej wody użytkowej.

– Tak duże przedsięwzięcie, zwłaszcza w ubiegłym roku, kiedy równolegle realizowano kilka inwestycji, wymagało dobrej organizacji i współpracy. Na szczęście nie napotkano na poważniejsze problemy i wszystkie prace udało się zakończyć w wyznaczonym terminie – podkreśla naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w częstochowskim magistracie Michał Konieczny.

Termomodernizacja jedenastu placówek oświatowych kosztowała ok. 31,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne – tylko do kosztów kwalifikowanych projektu – wyniesie ok. 18 mln zł (jego ostateczna wartość będzie znana po rozliczeniu projektu przez instytucję zarządzającą).

źródło: UM Częstochowy, łs