Nowe obowiązki Straży Pożarnej

straz

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 z późniejszymi zmianami) od dnia 28 sierpnia 2015 roku na Straż Pożarną został nałożony obowiązek fotografowania usuniętych podczas interwencji drzew oraz krzewów.

Nadal najważniejszą rzeczą będzie oczywiście ochrona zdrowia i życia ludzkiego, toteż zdjęcia robione będą jako ostatni etap prowadzenia działań. Dokumentacja będzie przekazywana do urzędów miejskich lub gmin w formie elektronicznej albo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeśli uszkodzone zostaną obiekty wpisane do rejestru zabytków.

km

Źródło: straz.czestochowa.pl

Tagged with