„Nowe Perspektywy” w Środowiskowym Hufcu Pracy

12-29_shp-150x112Już po raz drugi Środowiskowy Hufiec Pracy w Częstochowie włącza się w ogólnopolski projekt „Nowe Perspektywy”. – W naszym hufcu zajęciami w ramach projektu objęta została grupa młodych ludzi, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku od 15 do 17 lat – zaznacza Aleksandra Mieczyńska, wychowawca w częstochowskim hufcu.

– Młodzież objęta projektem to ludzie, którzy potrzebują wsparcia w kontekście wyrównania braków edukacyjnych. Młodzież uczestniczy w zajęciach z języka angielskiego, zajęciach komputerowych, czy zajęciach z doradcą zawodowym i psychologiem, to wszystko ma pomóc im wystartować w dorosłe życie – zaznacza Aleksandra Mieczyńska.

Podczas zajęć z psychologiem oraz doradcą zawodowym młodzież objęta jest wsparciem związanym z planowaniem kariery zawodowej oraz wzmocnieniem kompetencji społecznych i jakości życia, oraz pomocą w rozwiązywaniu różnych problemów wynikających z trudnych sytuacji życiowych.
– Na co dzień organizujemy młodzieży też wiele zajęć takich jak wyjścia do teatru, do kina, spotkania z ciekawymi ludźmi u nas w hufcu, mamy też kółko dziennikarskie, także ta oferta jest bardzo bogata i co ważne stawiamy na to, aby młodzież sama mówiła nam czego potrzebuje, co moglibyśmy dla nich zrobić, czy też pomóc im w zorganizowaniu jakiegoś przedsięwzięcia – podkreślała Aleksandra Mieczyńska.
Projekt „Nowe Perspektywy” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.