Nowe przepisy dla organizatorów pielgrzymek

Fot. BPJG

Od wczoraj (28 czerwca) na Jasnej Górze obowiązują nowe przepisy organizacji pielgrzymek. Przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski podkreślił w wydanym z tej racji dokumencie, że: „jasnogórskie sanktuarium to miejsce święte, otwarte na różnorodność grup społecznych z zachowaniem wzajemnego szacunku”.

Jasna Góra pełni ważną rolę w życiu Kościoła w Polsce. Co roku przyjeżdżają tu miliony osób z całego świata, aby prosić Matkę Bożą o wstawiennictwo i potrzebne łaski. Uczestnicy pielgrzymek, ich organizatorzy oraz osoby, przybywające do klasztoru w ramach określonych wydarzeń, zobowiązani są do przestrzegania nowego regulaminu. Nowe przepisy porządkują m.in. kwestie wypowiedzi osób świeckich, manifestowania poglądów politycznych oraz przekonań społecznych, które stoją w sprzeczności z nauczaniem Kościoła. Więcej na ten temat mówi o. Michał Legan, rzecznik Jasnej Góry.

– Kaplicę Matki Bożej z pewnością zarezerwujemy jedynie dla głoszenia Słowa Bożego. Niekoniecznie tylko przez osoby duchowne. Zdarza się przecież, że osoby świeckie mówią katechezy ewangelizacyjne, wygłaszają modlitwy, składają akty zawierzenia. Natomiast jeśli chodzi o przemówienia typu nieliturgicznego, postaramy się, aby w Kaplicy nie miały już miejsca. Na Jasnej Górze są jednak przestrzenie liturgiczne, wykorzystywane przez duże grupy Polaków. To np. bazylika lub ołtarz na szczycie, gdzie przemawiać mogą m.in. przedstawiciele rządu. Będziemy zwracać uwagę na charakter tych przemówień, aby nie dzieliły, a jednoczyły Polaków.

O. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry przypomniał w dokumencie, że organizatorzy, uczestnicy pielgrzymek oraz innych wydarzeń w klasztorze jasnogórskim zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa kanonicznego, norm wydanych przez Konferencję Episkopatu Polski, przepisów prawa państwowego oraz zasad określonych przez przeora i kustosza Jasnej Góry. Na stronie internetowej sanktuarium umieszczono nowy komunikat dotyczący przepisów sanitarnych, obowiązujących na Jasnej Górze w dobie koronawirusa. Apel do wiernych o przestrzeganie obostrzeń kierują o. Michał Legan oraz podkom. Sabina Chyra-Giereś z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

– Przypominam, że na terenie naszego kraju w dalszym ciągu obowiązuje stan epidemii. Mamy do Was ogromną prośbę. Przede wszystkim należy utrzymywać dystans społeczny, czyli odległość 2m od siebie. Jeśli nie będzie to możliwe, koniecznie używajcie maseczek. Ich noszenie obowiązuje również we wnętrzu wszystkich kościołów. Pamiętajmy też o częstym myciu rąk. Dystrybutory płynu dezynfekcyjnego znajdziecie w wielu punktach na Jasnej Górze.

Jasna Góra to miejsce dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiarę. Sanktuarium otwarte jest dla ludzi z różnych grup społecznych z zachowaniem poszanowania wiary i nauk Kościoła katolickiego.

Pełny tekst regulaminu dotyczącego organizowania pielgrzymek oraz innych wydarzeń na Jasnej Górze dostępny jest na stronie jasnagora.com

ABK