Nowe zasady opłacania składek ZUS

1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe zasady opłacania składek ZUS oraz nowe rachunki do opłacania składek.  Zgodnie z nimi, wszystkie składki na: ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych), opłacane są jednym przelewem – na jeden rachunek składkowy.   Zamiast kilku przelewów na poszczególne rodzaje ubezpieczeń i funduszy, będziesz mógł opłacać składki tylko jednym przelewem. ZUS zidentyfikuje wpłatę po nadanym Tobie, jako płatnikowi składek, indywidualnym numerze rachunku składkowego. Rozliczy ją na pokrycie zobowiązań poczynając od najstarszej należności.

Jeśli chodzi o terminy opłacania e-składki i składania formularzy, to tak jak dotychczas, dokonujemy ich nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie, do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, do 15. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.

PN

Tagged with