„Nowy początek” Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli

Pierwsze Noworoczne spotkanie Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli odbyło się 19 stycznia z gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Spotkania reaktywowano, chcąc kontynuować pracę z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami.

O początku tej reaktywacji mówi bp Andrzej Przybylski:

Tak jak wszystko w Kościele zaczyna się od takiego „zaczynu” i później się rozwija. Chcemy dotrzeć do jak największej ilości nauczycieli, wychowawców i pedagogów, a zaczynamy od tych najbardziej aktywnych, najbardziej pewnie czujących wiarę, podzielających takiego Bożego Ducha również w tej posłudze bycia nauczycielem.

Przed konferencją, którą wygłosił Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli, ks. Adam Fogelman, została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem bp Andrzeja Przybylskiego.

Istotą działalności duszpasterstwa jest współpraca. Ks. Adam Fogelman podkreśla, że inicjatywa jest wspólna:

To jest inicjatywa naszych księży biskupów – abp Wacława i bp Andrzeja i razem taką myśl podjęliśmy, żeby jednak mocno zaangażować się w Duszpasterstwo Nauczycieli. To ma być ich duszpasterstwo i ja chcę wyjść wobec ich potrzeb duchowych i problemów. Nie układam planów, chciałbym natomiast żebyśmy zrobili to wspólnie, gdyż dla mnie jest istotna właśnie współpraca.

Rola nauczyciela jest niezwykle ważna we współczesnym świecie. Nie może być ograniczona jedynie do pełnienia funkcji medialnej jako przekaźnika rzeczowej informacji czy wiedzy. Nauczyciel musi także rozwijać u uczniów umiejętność myślenia, kojarzenia i samodzielnego podejmowania decyzji.

KF