O nauczaniu sztuki online

Fot. Wydział Sztuki UJD

Zgodnie z postanowieniem rządu, na kilka miesięcy polska edukacja przeniesiona została do internetu. Zajęcia w szkołach i na uczelniach prowadzone są zdalnie. Prowadzenie niektórych z nich okazało się jednak prawdziwym wyzwaniem.

E-learning to branża, która dynamicznie się rozwija. Na rynku nie brakuje usług z dostępem do zdalnych kursów, wykładów tematycznych, wideokonferencji czy platform edukacyjnych. Nauczanie zdalne pozwala zdobyć umiejętności bez wychodzenia z domu. Jak mówi Jakub Jakubowski z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, prowadzenie online niektórych przedmiotów nie jest proste. Szczególnie jeśli chodzi o tematy związane ze sztuką.

– Z dnia na dzień musieliśmy przestawić sposób myślenia o pracy. W jaki sposób uczyć, dokonywać korekt, realizować program. Przypomnę, że Wydział Sztuki to 6 kierunków studiów: 2 kierunki muzyczne oraz 4 w zakresie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.

Jakub Jakubowski dodaje, że jednym z największych problemów edukacji online jest brak możliwości obcowania z oryginałem. Chodzi o zobaczenie oraz dotyk tego, co ma się namalować czy wyrzeźbić, a także bezpośredni kontakt studenta z wykładowcą.

-Nasze nauczanie było wcześniej oparte o tzw. e-learning, jednak nie w takim stopniu jak obecnie. Kryterium obecności jest naprawdę bardzo ważne. Bycie w pracowni czy jak w przypadku muzyków zajęcia „jeden na jeden” są nieocenione. Wtedy najwięcej można się nauczyć.

Oprócz zdalnego nauczania studentów czekają też wirtualne obrony.

– Część procesu dyplomowego naszej uczelni odbywała się w wersji online poprzez system archiwizacji prac dyplomowych. Teraz natomiast musimy nauczyć się dodatkowych rzeczy jak przeprowadzanie obron. Zasadniczo jest to proste. Pamiętajmy, ze regulamin studiów nadal obowiązuje, więc sposób obrony się nie zmienia – tłumaczy Jakub Jakubowski.

Aktualna sytuacja w Polsce zobligowała nauczycieli do sięgnięcia po narzędzia do pracy zdalnej. Takie rozwiązanie umożliwiło zachowanie płynności pracy oraz uniknięcie piętrzących się zaległości. Więcej na temat zajęć online Uniwersytetu im. Jana Długosza można znaleźć na stronie internetowej enauka.ujd.edu.pl.

ABK