O wartościach w bibliotece

„Biblioteka wychowuje. O wartościach w bibliotece” – to hasło XV Regionalnego Forum Bibliotekarzy , które odbyło się 16 października z Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia „WOM”.

Forum zostało zorganizowane w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w 40. rocznicę Wyboru na Papieża św. Jana Pawła II oraz Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2018.

Myślę, że jest to zadanie, które na co dzień biblioteka spełnia, niezależnie od profilu swojej działalności. Wartości w bibliotece – rzecz bardzo istotna i to staramy się wpajać naszym użytkownikom. Tradycyjnie spotykamy się w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych, jakim jest październik po to, żeby dzielić się doświadczeniami i przekazywać sobie pomysły na dalszą pracę – mówi przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego, Renata Sowada.

W ramach konferencji swój wykład wygłosiła doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doskonalenia oraz nauczycielka historii w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych, Dorota Kawka:

Poproszono mnie o przedstawienie historii Częstochowy w okresie pierwszej wojny światowej – historii miasta oraz Klasztoru Jasnogórskiego. Są to epizody mało znane, począwszy od wkroczenia wojska niemieckiego na teren Częstochowy 3 sierpnia, poprzez stworzenie enklawy na Jasnej Górze pod zarządem austriackim. Ważne są postawy częstochowian w tym okresie – bardzo piękne, patriotyczne i przepełnione chęcią odzyskania niepodległości.

Podczas forum zaprezentowane zostały również działania popularyzujące czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i rodziców, a także różnorodne formy pracy z książką.

KF