Obchody 20-lecia MIK w Zespole Szkół Plastycznych

W Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie odbyło się spotkanie, poświęcone dwóm ważnym wydarzeniom – podsumowaniu działań w ramach unijnych projektów oraz uczczeniu 20. rocznicy powołania Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Jasnej Górze.

Pierwsza część spotkania dotyczyła projektu “Nowoczesne projektowanie produktu folkowego w wielokulturowej Europie”, w który szkoła zaangażowana jest od 20 lat. Był on częścią strategii instytucji w dążeniu do zwiększenia jakości, atrakcyjności oraz konkurencyjności nauczania. Partnerami projektu były cztery średnie szkoły zawodowe w Portugalii, Włoszech, Austrii i Niemczech.

– Dziś zamykamy, podejmowany w ramach programu Erasmus+, kolejny unijny projekt edukacyjny – mówi Anna Maciejowska, dyrektor szkoły. – Jesteśmy pierwszą szkołą, która wygrywała w europejskich konkursach i realizowała tego typu programy. Efekty tych działań, zarówno materialne, jak i intelektualne, przedstawiamy dzisiaj w formie wystawy oraz prezentacji multimedialnych.

Dalsza część spotkania poświęcona była utworzeniu Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Pogotowiu Konserwatorskiemu. O genezie powstania obu jednostek opowiada prof. Andrzej Koss, ich twórca, a także absolwent ZSP.

– Pogotowie Konserwatorskie – Mobilne Laboratorium Dla Ochrony, Konserwacji i Zabezpieczania Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych w Architekturze oparte zostało o dokonania Międzyuczelnianego Instytutu. Międzyuczelniany Instytut podjął się trudnego zagadnienia, bowiem żyjemy w czasach terroryzmu, w których ludzie doszczętnie niszczą dziedzictwo kulturowe, nic sobie z tego nie robiąc. Między innymi z tego powodu Pogotowie jest zjawiskiem bardzo pożytecznym i bardzo pozytywnie odbieranym – podsumowuje prof. Koss.

Ważnym elementem spotkania był wykład konserwatora zabytków na temat 20 lat działań MIK oraz Pogotowia Konserwatorskiego. Całość zakończył wernisaż wystawy z okazji 20-lecia obu instytucji, którą można oglądać na 1. piętrze Zespołu Szkół Plastycznych.

MSI