Obchody Europejskiego Dnia Przeciw Karze Śmierci na AJD

DSCF7698

Dziś (21 października) obchodzony jest Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci. Z tej okazji Studenckie Naukowe Koło Terapeutów i Międzywydziałowe Koło Pomocy i Wsparcia Akademii im. Jana Długosza zorganizowały obchody, w których udział wzięli studenci oraz wykładowcy uczelni.

– Podczas Europejskiego Dnia Przeciw Karze Śmierci na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza można zobaczyć projekcje filmowe, które ukazują życie skazańców, ich ostatnie godziny przed egzekucją. Staramy się również wpłynąć na ludzi, aby zrozumieli, jak wiele zła niesie ze sobą kara śmierci – tłumaczy Barbara Walus.

W Europie jedynym krajem, w którym można zabijać w majestacie prawa, jest sąsiadująca z Polską Białoruś.