Obrony na uczelniach są, ale zdalne

fot. Radio Fiat

Mimo trwającej pandemii uczelnie wyższe nadal umożliwiają swoim studentom kontynuowanie nauki. Dotyczy to także obron prac dyplomowych, które odbywają się zdalnie.

W Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie odbyły się pierwsze obrony prac inżynierskich. Ze względu na epidemię koronawirusa, zrealizowano je online. Jak mówi rzecznik uczelni, Marek Makowski, do obron przystąpili studenci kierunku Matematyka oraz Inżynieria bezpieczeństwa.

– W trakcie obron wykorzystano narzędzia informatyczne umożliwiające synchroniczny kontakt studenta i członków komisji. Przebieg obron był rejestrowany, a nagrania zostały dołączone do akt studentów – mówi Makowski. – Studenci udostępniając ekran swojego komputera przedstawili prezentacje dotyczące przygotowanych prac, następnie odpowiadali na pytania zadawane przez członków komisji. Obrony przebiegły bez zakłóceń i wszyscy zdali. Do obrony przystąpiło łącznie 11 studentów – 5 z Matematyki i 6 z Inżynierii bezpieczeństwa. Były to pierwsze w historii uniwersytetu obrony przeprowadzone drogą online.

Również na Politechnice Częstochowskiej obrony prac dyplomowych będą przeprowadzane w sposób zdalny. Rzecznik uczelni Izabela Walarowska wyjaśnia, na jakich zasadach będą się one odbywały.

30 kwietnia rektor Politechniki Częstochowskiej wydał zarządzenie, dotyczące przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem systemu technologii informatycznych, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację – mówi Walarowska. – Innymi słowy – przechodzimy na obrony zdalne, przy czym terminy i wszelkie szczegóły podane są w tym zarządzeniu, a można je znaleźć na stronie Politechniki Częstochowskiej w zakładce „Student”. Przypomnę jeszcze, że termin złożenia pracy dyplomowej został wydłużony do końca maja br.

Proces składania dokumentów do obrony pracy, poza koniecznością przeprowadzenia go drogą elektroniczną, nie ulega zmianie. Warto dodać, że zajęcia stacjonarne na częstochowskiej Politechnice zostały odwołane do końca maja. Jednocześnie uczelnia przygotowuje się do otwarcia rekrutacji dla maturzystów – system elektronicznej rejestracji ma zostać uruchomiony 1 czerwca.

MSI