Rozpoczęła się przebudowa ul. Sobieskiego

remont

Rozpoczęły się  roboty związane z przebudową ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Nowowiejskiego do al. Wolności.
Roboty obejmują wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni oraz budowę drogi rowerowej i chodników.
W związku z powyższym w pierwszym etapie zostanie zamknięta dla ruchu jezdnia północna a ruch będzie odbywał się jednokierunkowo jezdnią południową do al. Wolności.
Drugi etap przewiduje zamknięcie dla ruchu jezdni południowej a ruch będzie odbywał się również jednokierunkowo jezdnią północną do al. Wolności.
W ramach tego zadania zostanie też wykonany remont nawierzchni (jezdni) ul. Ogińskiego, od ul. Sobieskiego do ul. Focha. Prace potrwają do 5 listopada.