Od poniedziałku rusza rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

17 czerwca rusza nabór wniosków do częstochowskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w których są jeszcze wolne miejsca. Rekrutacja potrwa do 21 czerwca. 

Rekrutacja uzupełniająca do placówek, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami, odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego pod linkiem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

Jeśli rodzic nie ma możliwości wypełnienia wniosku drogą elektroniczną, będzie mógł otrzymać wniosek w wersji papierowej w biorącym udział w rekrutacji przedszkolu (szkole podstawowej) i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu (szkole podstawowej) pierwszego wyboru, również w terminie od 17 do 21 czerwca.

Postępowanie uzupełniające odbędzie się dokładnie według takich samych zasad jak poprzednia rekrutacja. Będą mogli brać w nim udział tylko kandydaci, których nie przyjęto w poprzednim etapie rekrutacji (przy próbie wpisania nr PESEL kandydata, który ma status ,,przyjęty”, nie będzie możliwe założenie lub zmodyfikowanie konta).

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) w kolejności zgodnej z preferencją. Na stronie naboru podane są szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Rodzice proszeni są o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie oraz zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami naboru przed ostatecznym wybraniem placówki.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie – rodzice zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

W załącznikach poniżej – ogólne zasady rekrutacji, kryteria rekrutacji oraz terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego. 

Pliki do pobrania:
źródło: UM Częstochowy