Od stycznia bezpieczniej w autobusach i tramwajach

autobus_mpk

Od 1 stycznia 2016 roku w częstochowskich środkach komunikacji miejskiej będzie jeszcze bezpieczniej. Miejski przewoźnik, podczas konferencji prasowej na terenie zajezdni MPK, poinformował o realizacji nowego projektu.

Poprawę bezpieczeństwa umożliwią działania, jakie przeprowadzone zostaną w ramach projektu „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie”, dofinansowanego z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Projekt stanowi połączenie inwestycji i tzw. miękkich działań, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pasażerów poruszających się komunikacją publiczną. Rezultatami projektu będą: wzrost bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji miejskiej, zwiększenie rozpoznawalności sprawców wykroczeń i przestępstw w komunikacji miejskiej, a także zwiększenie świadomości podróżnych dotyczącej zagrożeń w komunikacji publicznej.

Projekt rozpocznie się od zebrania informacji na temat zagrożeń oraz przestępczości w środkach komunikacji miejskiej i na terenach związanych z komunikacją. Jednocześnie przeprowadzona zostanie ankieta wśród pasażerów oraz kierowców i motorniczych miejskiego przewoźnika. Na podstawie zebranych danych MPK stworzy raport, który posłuży jako baza do dalszych działań informacyjnych i inwestycyjnych, które zostały przewidziane w programie akcji.

Projekt zakłada zatem przeprowadzenie analizy i identyfikacji problemów bezpieczeństwa środków komunikacji publicznej, czyli ustalenie szlaków, miejsc, czasu i charakteru najpoważniejszych zagrożeń. W ramach projektu planuje się wykorzystanie trzech środków technicznych: monitoringu, systemu „bezpieczny kierowca” i uruchomienia specjalnego numeru interwencyjnego. Podstawą powstałej infrastruktury, która zwiększy bezpieczeństwo pasażerów, będzie zakupiony system monitoringu. Zostanie on ustawiony w sposób mogący w jak najlepszy sposób przeciwdziałać określonym rodzajom zachowań negatywnych, ustalonych w trakcie dokonanej analizy. System „bezpieczny kierowca” będzie opierał się o przesyłanie danych o niebezpieczeństwie z pojazdu. W ramach systemu zostanie udostępniona konsola dyspozytorska, która będzie obrazować pozycję GPS pojazdów. W sytuacji zagrożenia, czy to dla kierującego, czy dla pasażera, kierowca będzie naciskał ukryty w pojeździe przycisk, który uruchomi alarm na konsoli. Plany zakładają montaż urządzeń w 10 pojazdach.

Trzecim środkiem technicznym udostępnionym w ramach projektu będzie specjalny numer alarmowy, który zostanie uruchomiony przez operatora transportu (MPK w Częstochowie Sp. z o.o.) i umożliwi wykonanie bezpośredniego telefonu lub wysłanie SMS w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpośrednio do dyspozytora. Ten z kolei będzie mógł natychmiast powiadomić odpowiednie służby.

Projekt jest odpowiedzią na zaobserwowane przez operatora systemu komunikacji publicznej w Częstochowie zjawiska, które ograniczają bezpieczeństwo zarówno pasażerów jak i prowadzących pojazdy komunikacji publicznej. Całość jest wynikiem obserwacji pojawiających się sygnałów o przestępstwach popełnianych w pojazdach komunikacji miejskiej. Policja często zwraca się do Spółki z zapytaniem odnośnie możliwości zabezpieczenia obrazu z monitoringu w związku z popełnianymi przestępstwami. Niestety, ze względu na ograniczenia techniczne (ograniczona ilość pojazdów z monitoringiem), często Spółka takim materiałem nie dysponuje. Doświadczenia innych przedsiębiorstw komunikacyjnych wskazują, że nawet samo zastosowanie atrap monitoringu ogranicza zdarzenia negatywne w pojazdach.

Źródło info.: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie