Oddawajmy szpik!

W niedzielę obchodzony był Dzień Dawcy Szpiku, w którym przypomina się o osobach, które oddały szpik i komórki krwiotwórcze po to, by dać szansę chorym na powrót do zdrowia oraz zachęca się innych do działań na rzecz tego szczytnego celu.

O tym, kto może oddać szpik, mówi kierownik Ośrodka Dawców Szpiku w Katowicach, Anna Cendrzak-Basista.

– Musi być to osoba pełnoletnia. Nie trzeba wcześniej uzgadniać wizyty. Należy za to mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, czyli dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport. Podczas oddawania szpiku wykonuje się tylko trzy czynności – wypełnia się deklarację zgłoszeniową i ankietę zdrowotną, poddaje się kwalifikacji lekarskiej, która pozwala ocenić stan zdrowia kandydata na dawcę i oddaje się próbkę krwi, celem oznaczenia antygenów zgodności tkankowej – podkreśla Cendrzak-Basista.

Cendrzak-Basista mówi także o sposobach oddawania szpiku.

– Istnieją dwie metody oddawania komórek krwiotwórczych. Jedna związana jest z pobieraniem krwi z obwodu metodą aferezy, podczas której kandydat na dawcę jest stymulowany czynnikiem wzrostu przez pięć poprzedzających dni, po czym oddaje komórki macierzyste na separatorze komórkowym. Druga metoda polega na pobieraniu szpiku z talerza kości biodrowej. Oddaje się go wówczas w sali operacyjnej i nie wymaga on wcześniejszego stosowania czynnika wzrostu – podsumowuje Cendrzak-Basista.

Dzień Dawcy Szpiku obchodzony jest co roku 13 października.

MSI