Odkrywanie Częstochowy

„Odkrywanie Częstochowy” – pod takim hasłem w sobotę, 1 grudnia odbyło się w miejskim ratuszu spotkanie z Władysławem Ratusińskim. Władysław Ratusiński to artysta plastyk, który zajmuje się ratowaniem obiektów zabytkowych oraz ochroną i kształtowaniem krajobrazu kulturowego. Jak sam podkreśla, w Częstochowie nie zachowało się tak wiele zabytków, aby można było pozwolić sobie na ich lekkomyślną utratę. Wieloletnie zaniedbania dają się teraz we znaki. Podkreśla też, że potrzebny byłby olbrzymi wysiłek, aby procesy degradacji odwrócić.

Kolejne spotkanie, którego tematem będzie ochrona zabytkowych miejsc w Częstochowie zagrożonych degradacji, odbędzie się 19 grudnia o godz. 17.00 w sali miejskiego ratusza.

Projekt został objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

PNP