Odpowiedź senatorów PiS na „dziurę budżetową” Częstochowy

W odpowiedzi na ostatnie oświadczenia prezydenta miasta Częstochowy, senator Prawa i Sprawiedliwości Artur Warzocha zwołał konferencję prasową dotyczącą sytuacji finansowej i budżetu miasta.

Głównym jej celem było wykazanie nieścisłości między danymi rzeczywistymi, a tymi przedstawionymi przez prezydenta, które rzekomo są wynikiem niewłaściwych decyzji rządu polskiego. Zdaniem senatora miało to zasiać w ludziach panikę oraz jest efektem prowadzonej już kampanii wyborczej.

– Zdaniem władzy miasta Częstochowy wszystkie te zmiany w polityce państwa znacząco zmniejszą dochody w budżecie miasta. Warto więc tę sprawę wyjaśnić, ponieważ na tej konferencji pojawiło się mnóstwo nieścisłości i półprawd, a w niektórych przypadkach nawet nieprawdziwych informacji czy też przeszacowań. Kiedy władze miasta pokazywały rzekomy ubytek dochodów, te przeszacowania były nawet dziesięciokrotne – powiedział Artur Warzocha.

Senator zwrócił również uwagę na fakt, że w latach 2016, 2017 oraz 2018 budżet miasta został znacząco zasilony dzięki wpływom z podatków od osób fizycznych PIT oraz CIT, mimo zmniejszenia jego stawki.

– Pytanie, które należy postawić władzom miasta, to, w jaki sposób te środki zostały wykorzystane. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że mimo obniżenia podatku CIT, wskaźniki tego podatku się zwiększały. Dla przykładu w 2013 roku z podatku dochodowego CIT Częstochowa otrzymywała 10 mln zł – są to dane opublikowane przez władze miasta. W roku 2018 wpływy z tego tytułu wyniosły 15,5 mln zł. Jeśli chodzi o podatek PIT, to w 2013 roku był on na poziomie 211 mln zł, a w 2018 roku na poziomie aż 305 mln zł. Zwróćmy więc uwagę, jak znaczący jest to wzrost.

Nawiązano również do wydatków budżetowych spowodowanych podwyżkami dla nauczycieli.

– Podczas niedawnej konferencji prezydent miasta powiedział, że w wyniku podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli zostaną po stronie miasta wygenerowane dodatkowe koszty. Jednak przypominam, że kwotę podwyżek dla nauczycieli na ten rok ustalono w wysokości 1 mld zł. Została ona zagwarantowana w budżecie państwa i będzie przekazana do jednostek samorządów terytorialnych. Około 700 mln zł trafi do gmin, a około 300 mln zł do powiatów. Dlatego pokazywanie tego po stronie wzrostu wydatków jest nieprawdziwe, a w stosunku do mieszkańców nieuczciwe.

Senator Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Majer określił narrację władz miasta jako chybioną w stosunku do obecnie panującej sytuacji.

– Przykład naszego samorządu miejskiego jest odosobniony. W moim terenie, do którego zalicza się kilkadziesiąt samorządów z czterech powiatów otaczających Częstochowę, nie spotykam się z takimi sygnałami i narracją, która winą za nagłe załamanie budżetów samorządów obarczałaby rząd Prawa i Sprawiedliwości. Filozofia działania rządu jest taka, żeby jak najwięcej dać ludziom, stąd obniżenie podatku PIT, świadczenie 500+ i trzynasta emerytura. Ta filozofia powoduje, że mieszkańcy mają więcej pieniędzy i mogą sobie pozwolić na większe wydatki. Czy przez to uszczuplamy władztwo prezydentów, burmistrzów i wójtów? Nie, my dajemy im możliwości do szerokiego działania. Mam nadzieję, że samorządowcy będą z tego korzystać.

Senatorowie wykazali również niepokój związany z oświadczeniem prezydenta dotyczącym inwestycji, które ze względu na brak środków nie zostaną zrealizowane.

AK