Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich na Jasnej Górze

W poniedziałek 21 sierpnia na Jasnej Górze odbyła się Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”. W Auli o. Augustyna Kordeckiego zgromadziło się kilkudziesięciu przedstawicieli szkół katolickich, którzy chcieli porozmawiać i wymienić się poglądami i uwagami na temat zbliżającego się nowego roku szkolnego w świetle nowej reformy edukacji. Spotkaniu przewodniczył ks. Zenon Latawiec, przewodniczący zarządu Rady Szkół Katolickich:
– Jak co roku, tradycyjnie przed rozpoczęciem roku szkolnego, przychodzimy tutaj na Jasną Górę po to, aby pokłonić się Matce Bożej i prosić ją o wsparcie w tym trudnym działaniu wychowawczym, pedagogicznym, ale też chcemy wymienić się informacjami i pozyskać nowe na temat reformy edukacji, która rusza od 1 września.
Ważnym punktem spotkania była konferencja wygłoszona do dyrektorów przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego, który swoją obecnością i słowem chciał wspierać szkoły katolickie w ich trudnej pracy:
– Do reformy edukacji dyrektorzy są na pewno dobrze przygotowani. Ważniejsze jest, żeby nie zatracić tego o czym mówi preambuła ustawy o oświacie. Zapomina się, że tam jest mowa, że szkoła powinna wychowywać młodych ludzi w duchu chrześcijańskiej tradycji w oparciu o te nieusuwalne zasady etyczne.
Konferencja zakończyła się Mszą św. w bazylice jasnogórskiej, której przewodniczył ks. Zenon Latawiec. A następnie dokonano Aktu Zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski.

ZD