Ogólnopolskie sympozjum teologiczne w WSD w Częstochowie

W czwartek, 9 maja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie odbyło się ogólnopolskie sympozjum poświęcone aktualnym wyzwaniom teologii we współczesnym świecie. Spotkanie zorganizowane zostało przez Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie – Oddział w Częstochowie oraz Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej.

Konferencję zainaugurowała Msza św. w kościele seminaryjnym Jezusa Chrystusa – Najwyższego i Wiecznego Kapłana pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo, który uczestniczył także w pierwszej części sympozjum. To odbyło się w auli seminaryjnej św. Jana Pawła II:

– Bardzo się cieszę, że sama inicjatywa spotkania Polskiego Towarzystwa Teologicznego dokonuje się w częstochowskim seminarium, które jest jednocześnie częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Każde środowisko musi być kształtowane poprzez poszukiwanie Prawdy. Wierzymy, że to sam Duch Święty prowadzi dzieło w Kościele Chrystusowym. Kościół częstochowski także chce mieć w tym swój udział. Eucharystia, która nas dzisiaj jednoczyła, mówi, że chcemy być świadkami zdobywanej prawdy, bo mądrość jest darem Boga. Trzeba ją odpowiednio przekazywać, aby pomnażała się wiara w Chrystusa jako naszego Pana i Odkupiciela. Myślę, że zarówno w dziele, jak i naszym spotkaniu z pewnością swoją rolę odgrywa Najświętsza Maryja Panna, która jest zawsze dla nas wielką pomocą i obroną w przeróżnych stacjach życia, które dzisiaj przezywamy. Temat konferencji pokazuje, że teologia nie jest marginesem życia, ale ma odpowiadać na pytania najbardziej interesujące współczesnego człowieka. Temu dziełu z serca błogosławię – powiedział po inaugurującej Mszy św. abp Wacław Depo.

W sympozjum wzięło udział pięciu prelegentów z różnych ośrodków naukowych z całego kraju, którzy przybliżali stanowisko teologii wobec fideizmu i subiektywizmu oraz ogólnie pojęty język teologii. Jednym z nich był ks. prof. dr hab. Marek Tatar z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, którego zdaniem świat staje się coraz mocniej zracjonalizowany:

– Promocja świata we współczesności opiera się na możliwościach i rozumie człowieka, a to prowadzi do pewnej zapaści. Człowiek sam ma problemy ze zidentyfikowaniem siebie, określeniem swojego miejsca, powołania, kształtowania świata. Konferencja ta daje nam możliwość zastanowienia, w jaką stronę badania i przekaz teologiczny powinien pójść. Umożliwi to wypełnianie misji Kościoła, głoszenia prawdy i Ewangelii.

Teologia moralna, czyli nauka postępowania człowieka w świetle Bożego objawienia to temat zaprezentowany przez ks. prof. dr. hab. Jana Orzeszynę z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie:

– Człowiek jest istotą rozumną i wolną, żyje w społeczności i konkretnym środowisku, to środowisko na niego oddziałuje, dlatego też Słowo Boże, które dociera do człowieka i ma mu wyznaczać drogę postępowania jest nie zawsze odbierane, tak jak powinno. Na dzisiejszym sympozjum mówimy o zagrożeniach dla ludzkiej moralności. Na zachodzie ludzie są przyzwyczajeni do życia w środowisku ateistycznym. Dla nas ta więź z Bogiem jest jeszcze żywa. Odbieramy różne sygnały o wale z Bogiem, znieważa się to, co jest święte. Zagrożenia są, ale nie należy się ich bać.

Wykłady na temat wyzwań teologii w czwartkowym sympozjum poprowadzili także ks. prof. dr hab. Sławomir Zieliński z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz ks. dr Jarosław Grabowski, redaktor naczelny tygodnika Niedziela.

BNO