Oszustwo na szkodę Częstochowy – zarzuty dla prezesów i dyrektorów miejskich spółek

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wspólnie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym prowadzi śledztwo, które dotyczy realizacji przebudowy drogi krajowej nr 1 w Częstochowie. Prokuratura przedstawiła zarzuty Mariuszowi S., obecnemu prezesowi MPK w Częstochowie, wicedyrektor zarządu dróg Emilii T., byłemu prezesowi Oczyszczalni Ścieków „Warta” Rafałowi L. i jednemu z wicedyrektorów „Warty” Tadeuszowi G. Zarzuty dotyczą m.in. popełnienia oszustw na szkodę Częstochowy.

– Przestępstwo miało polegać na zawarciu przez podejrzanych pozornej umowy, która miała dotyczyć świadczenia usług na rzecz zarządu dróg. Przestępstwa dotyczą również posługiwania się poświadczającymi nieprawdę dokumentami w związku z realizacją fikcyjnej usługi – wyjaśnił prok. Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Przesłuchani przez prokuratora podejrzani nie przyznali się do popełnienia przestępstw. Część z nich złożyła obszerne wyjaśnienia. Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości od 40 tys. do 50 tys. zł, dozorów policji oraz zakazów opuszczania kraju. Zarzucane podejrzanym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat. W toku postępowania prokurator nie zdecydował o zawieszeniu podejrzanych w obowiązkach służbowych. Takie decyzje należą do przełożonych tych osób – dodał Tomasz Ozimek.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy rzecznika Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie Macieja Hasika. – Potwierdzamy, że w grudniu 2018 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili czynności w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu. Jednocześnie Prokuratura Okręgowa w Częstochowie poinformowała władze miasta o wszczęciu postępowania wobec jednego z pracowników MZDiT. Jest to na razie jedyna oficjalna informacja z Prokuratury, jaka dotarła do jednostek miejskich. Po jej uzyskaniu podjęto stosowne czynności służbowe wobec wspomnianego pracownika. Były to czynności związane z cofnięciem pełnomocnictw, które uprawniały do zaciągania zobowiązań i podejmowania decyzji związanych z administracją MZDiT i oświadczeń woli. Do czasu finalnego wyjaśnienia szczegółów tego postępowania dyrektor jednostki zawiesił te pełnomocnictwa wspomnianemu pracownikowi.

Maciej Hasik dodał, że z uwagi na dobro postępowania strony objęte są tajemnicą śledztwa. Miasto oraz Miejski Zarząd Dróg i Transportu mają nadzieję na obiektywne wyjaśnienie wszelkich okoliczności tej sprawy.

Maciej Orman