Otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów

W czwartek 7 grudnia w auli Zespołu Poklasztornego parafii św. Zygmunta w Częstochowie odbyła uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie. Stypendia dla 52 uczniów wręczał wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, który nie krył radości z osiągnięć młodzieży.

Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski lub komisja. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się Radzie Szkoły – w przypadku, gdy Rada Szkoły nie została powołana, Radzie Pedagogicznej.
Rada Szkoły lub Rada Pedagogiczna po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90 Ustawy o systemie oświaty, zatwierdza jednego kandydata.

PN