Palący problem zanieczyszczonego powietrza

W Częstochowie, jak i na terenie województwa śląskiego od kilku lat funkcjonuje uchwała „antysmogowa”, która zabrania spalania odpadów oraz innych paliw negatywnie wpływających na czystość powietrza. Chodzi przede wszystkim o muł, flot, węgiel brunatny oraz mokre drewno.

Zakaz obejmuje także spalanie odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych. Częstochowscy strażnicy miejscy przeprowadzili w tym roku już 2170 kontroli domowych kotłowni. W około 360 przypadkach ujawnili spalanie śmieci, co przyczyniało się do zanieczyszczenia powietrza i powstania tzw. smogu.

– Patrząc na statystyki można powiedzieć, że co piąta kontrola jest zasadna i kończy się pouczeniem lub mandatem. W kontrolach uzasadnionych ujawnione zostaje spalanie śmieci w domowych kotłowniach – mówił Artur Kucharski, rzecznik częstochowskiej straży Miejskiej.

Problem zanieczyszczenia powietrza w naszym rejonie dotyczy nie tylko odpadów spalanych w samym mieście. W pobliskich gminach także spotyka się ten problem. Tam kontrole przeprowadzane są tylko na podstawie zawiadomienia lub, gdy czystość powietrza jest niska.

– W zeszłym roku przeprowadzono 15 kontroli, po pięć na jeden dzień. Były one prowadzone w momencie pojawienia się informacji o powietrzu złej jakości. Polegały na bezpośredniej wizycie w kotłowni. Pojawiają się także zgłoszenia od mieszkańców, które są kierowane na policje. Są sytuacje, gdzie zapisujemy adres takiego gospodarstwa i kontrolujemy je w momencie alertu o zanieczyszczeniu powietrza – informowała Magdalena Grzebiela z Wydziału ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mykanów.

Jednym z działań antysmogowych jest informowanie społeczeństwa.

– O tym fakcie powiadamiamy palcówki oświatowe i ośrodki zdrowia. Mamy również na stronie Gminy Mstów zakładkę dotyczącą jakości powietrza – tłumaczyła Magdalena Królikowska-Góra z Wydziału Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Mstów.

W Mstowie, w ubiegłym roku przeprowadzono tylko 10 kontroli domowych kotłowni. Z kolei Gmina Olsztyn ze wszystkich sąsiadujących z Częstochową gmin przeprowadziła najwięcej kontroli w ubiegłym roku.

– W tamtym roku mieliśmy 22 kontrole, a w tym 7 interwencyjnych na doniesienie. Nie zawsze mieszkańcy gospodarstw nas wpuszczają, na szczęście większość z nich jest udanych – powiedziała kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Olsztyn, Marzena Płatek.

Możemy przypuszczać, że smog w Częstochowie jest spowodowany także spalaniem śmieci w niskiej jakości piecach w ościennych gminach. Wszystkim nam powinno zależeć na czystym powietrzu oraz jak najmniejszym zanieczyszczeniu środowiska. Mieszkańcy korzystający ze starych pieców mają możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła, choćby z rządowego programu „Czyste Powietrze”.

BNO