Pedagogika specjalna – UJD otwiera nowy kierunek!

fot. Radio Fiat

Uczelnie wyższe to jedne z tych instytucji, którym koronawirus najbardziej dał się we znaki. Obecny semestr przebiega zdecydowanie w sposób niekonwencjonalny. Pod znakiem zapytania stoi również przyszły rok akademicki, co do którego daty rozpoczęcia nadal nie ma pewności. Mimo to uczelni organizują rekrutację na nowy rok, a w ramach niej otwierają także nowe kierunki. Przykładem jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, który od przyszłego semestru uruchamia kierunek: pedagogika specjalna.

Celem pedagogiki specjalnej będzie kształcenie studentów pod kątem pomagania jednostkom i grupom społecznym potrzebującym wsparcia. O szczegółach mówi dr Anna Banasiak, koordynator kierunku.

– To zupełnie nowa oferta, adresowana do osób wyjątkowych, bowiem przyjdzie im pracować ze szczególnymi ludźmi. Jest to kierunek magisterski, co oznacza, że studiowanie go trwa 5 lat, a w jego ramach student będzie miał do wyboru dwie specjalności – pierwsza to edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu, zaś druga to resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie. Oznacza to, że część przedmiotów będzie przedmiotami wspólnymi, natomiast reszta będzie dotyczyła konkretnych specjalizacji, w jakich chcą się kształcić studenci.

Dr Banasiak mówi również szerzej o pierwszej ze specjalności, czyli edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

– Pedagogika specjalna bardziej kojarzy się z osobami z niepełnosprawnością. Pierwsza specjalność – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu – powstała z tego względu, że nie dość, że zagadnienie, na którym się skupia, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów, to jeszcze brakuje u nas osób do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci będą mogli znaleźć pracę w szeroko rozumianym szkolnictwie specjalnym, począwszy od przedszkoli specjalnych aż po ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Specjalistka od resocjalizacji, dr Beata Zajęcka, tłumaczy z kolei, na czym polega druga specjalność – resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie.

– Uruchamiamy tę specjalność z myślą o ludziach, którzy rzeczywiście chcą pomagać innym. Chcemy nauczyć naszych studentów pracy z ludźmi, którzy rzeczywiście mają specjalne potrzeby i którzy w trakcie swojego życia zostali wielokrotnie skrzywdzeni. Chcemy, by ludzie ci stali się „pomagaczami”, udzielającymi wsparcia osobom, które go potrzebują.

Kierunek planowo ma zostać uruchomiony wraz z początkiem nowego roku akademickiego, tj. 1 października. Szczegóły kwalifikacji uzyskanych dzięki Pedagogice specjalnej można znaleźć na stronie rekrutacyjnej uczelni, www.rekrutacja.ujd.edu.pl.

MSI