Piękne Dwudziestolecie

DSCF6476

Poezja, osiedla robotnicze, sztuka gotowania, motoryzacja. Historia Częstochowy nie ogranicza się do Ratusza i maszerujących wojskowych kolumn. Dzisiaj (11 lutego) odbyła się w Sali Sesyjnej konferencja poświęcona „Częstochowie w XX-leciu międzywojennym”.

Co istotne, prelekcje prowadzi uczniowie częstochowskich szkół dla innych uczniów. – Dzisiaj sobie postawiliśmy bardzo ważny cel, żeby nie tylko nauczyciele-historycy mówili o historii, ale żeby nasi uczniowie spróbowali zaprezentować, trochę z punktu widzenia naszych szkół, to, co się działo w dwudziestoleciu międzywojennym. Tak więc np. będzie mowa o gastronomii, co przygotowali uczniowie szkół gastronomicznych w Częstochowie, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, jako szkoły budowlanej, będą mówili o architekturze naszego bardzo pięknie rozwijającego się w okresie międzywojennym miasta, uczniowie z samochodówki będą mówili o częstochowskiej motoryzacji – wyjaśnia dyrektor ZST im. Jana Pawła II, Rafał Piotrowski.

Tematy prelekcji były odległe od historii politycznej, która dominowała w zachodniej historiografii do I poł XX w. Na pierwszym miejscu znalazł się człowiek. Wystąpienia skupiały się na przemianach gospodarczych, społecznych, życiu codziennym, również na częstochowskiej architekturze. Międzywojnie oznaczało wielki rozrost Częstochowy. – Bardzo się rozwinęła, jeżeli chodzi o obszary, ponieważ została powiększona o ok. 50 proc. To jest bardzo dużo, jak na takie miasto – mówi autor wystąpienia o architekturze, uczeń ZST Michał Polak. – Na przykład Raków, Lisiniec, Stradom, Mirów, część Błeszna, Ostatni Grosz.

Konferencji towarzyszyło podsumowanie i wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu na prezentację multimedialną „Region częstochowski w dwudziestoleciu międzywojennym”. Wygrała uczennica z Gimnazjum nr 18, Michalina Bartnik. Konferencja jest częścią szerokiego projektu edukacyjnego, dotyczącego Międzywojnia, w który zaangażowane są m.in. częstochowskie szkoły i zespoły szkół różnych szczebli i magistrat.

Krzysztof Rygalik