Pikieta DPS podczas sesji Rady Miasta

„Hańba”, „Kocham firmę, ale chcę 250 zł” i „ Satysfakcją z pracy dzieci nie nakarmię” – to niektóre z haseł wypisanych na transparentach wywieszonych w sali sesyjnej Rady Miasta Częstochowa. Przygotowali je pracownicy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza w dzielnicy Wyczerpy, którzy korzystając z sesji rady miejskiej przypomnieli o swoich postulatach dotyczących podwyżek wynagrodzeń.

W związku z obecnością związkowców do porządku obrad sesji wprowadzono dodatkowy punkt, po którym… pracownicy DPS-u rozdali radnym mini-hamburgery radnym, którzy głosowali „za”.

Ostatecznie Rada Miejska przyjęła podczas sesji stanowisko w sprawie zobowiązania Prezydenta Częstochowy do zawarcia porozumienia ze związkowcami w sprawie postulowanej przez nich podwyżki.