Piknik Pieczonego Ziemniaka

Występy artystyczne, konkursy z nagrodami i poczęstunek – to atrakcje przygotowane w ramach Pikniku Pieczonego Ziemniaka, który odbył się w piątek 21 września w Częstochowskim Centrum Aktywności Seniorów przy ul. Staszica 10.

Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów jest prowadzone przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki. Zadaniem CCAS jest koordynacja działań na rzecz seniorów podejmowanych przez różne instytucje społeczne oraz wszechstronna aktywizacja ludzi starszych. Mianem seniorów określa się osoby, które ukończyły 60 lat.

PK