Płatne przestoje – konieczność w czasie epidemii

Urząd Miasta Częstochowy w dobie walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wprowadził płatne przestoje w pracy. Spośród blisko 190 wytypowanych pracowników, wybrano głównie tych, którzy zajmowali się bezpośrednią obsługą interesantów.

Na ciągłym postojowym znajdować się ma od 120 do 160 osób. Reszta urzędników będzie się wymieniać w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Co to oznacza dla pracowników.

– Jest to tryb zgodny z kodeksem pracy, w którym pracownik otrzymuje zasadniczą pensję bez wszystkich dodatków (funkcyjnego, specjalnego oraz stażowego). Taki pracownik nie świadczy wówczas pracy. Są także urzędnicy, którzy pracują zdalnie. W takim trybie funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt osób, które mogą w ten sposób pracować. Stosujemy procedury i rozwiązania, które pozwalają na zmniejszenie liczby pracowników w Urzędzie Miasta – wyjaśnił Włodzimierz Tutaj, rzecznik częstochowskiego magistratu.

Obecnie nie można dokładnie określić, na jaki długo taki tryb pracy „bez pracy” w Urzędzie Miasta będzie funkcjonować:

– Postojowe jest przewidziane na taki czas, w którym dany pracownik nie będzie niezbędny bezpośrednio w budynku urzędu, a w którym reszta pracowników będzie w stanie realizować spadające na nich obowiązki bez jego obecności. Sytuacja związana jest głównie z ograniczeniem liczby interesantów. W momencie, gdy urząd zacznie pracować w pełnym wymiarze obsługi petentów, wówczas wszyscy ci pracownicy wrócą na swoje stanowiska – dodał rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy.

Zalecenie o wprowadzeniu przestoju tam, gdzie to konieczne, zostało przekazane kierownikom miejskich jednostek. Są one wprowadzone m.in. w Miejskiej Ośrodku Sportu i Rekreacji czy Miejskim Domu Kultury.

BNO