Po emeryturę z Wielkiej Brytanii do Częstochowy

W częstochowskim ZUS otwarto Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych. To jedyna taka komórka na Śląsku. Będzie zajmowała się wyliczaniem świadczeń emerytalno-rentowych dla osób, które pracowały w Wielkiej Brytanii.

To pierwszy taki wydział w naszym województwie obliczający świadczenie z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia w innym państwie. Wydziały Realizacji Umów Międzynarodowych (tzw. RUM) to wyspecjalizowane komórki Centrali ZUS zajmujące się m.in. ustalaniem prawa i wyliczaniem świadczeń emerytalno-rentowych dla osób, które pracowały w Polsce i za granicą. Działają na podstawie unijnych regulacji z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze emerytur i rent.

Częstochowski RUM właśnie rozpoczął swoje funkcjonowanie i już może rozpatrywać wnioski o przyznanie emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych dla osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii oraz osób posiadających okresy ubezpieczenia w państwa członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, w tym ostatnio przebyte w Wielkiej Brytanii. Ich obsługą zajmie się 25 pracowników, którzy już wcześniej byli zatrudnieni w częstochowskim ZUS.

– Pracownicy nowego wydziału zostali przeszkoleni przez ekspertów z departamentu rent zagranicznych oraz oddziału ZUS w Gdańsku, który już wcześniej rozpatrywał wnioski osób zatrudnionych lub zamieszkałych w Wielkiej Brytanii. Wnioski do częstochowskiego RUM będą przekazywane z gdańskiej jednostki, z departamentu rent zagranicznych, ale mogą też bezpośrednio wpłynąć do częstochowskiego oddziału – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Liczba naszych rodaków pracujących za granicą stale rośnie. Według danych GUS aktualnie za granicą przebywa ponad 2,5 mln Polaków. Jest to między innymi wynik otwarcia zachodnich rynków pracy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Od kilku lat do ZUS wpływa coraz więcej wniosków o emerytury i renty od osób, które pracowały w Polsce i za granicą.

Stały wzrost liczby międzynarodowych wniosków emerytalno-rentowych wymusił nie tylko rozbudowę istniejących już komórek RUM, ale także tworzenie nowych. Dotychczas w całej Polsce działało 13 komórek RUM: w Elblągu, Gdańsku, Łodzi, Nowym Sączu, Szczecinie, Tarnowie, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Lublinie, Wałbrzychu, Rzeszowie i Opolu.

Od 25 marca funkcjonują trzy nowe komórki – oprócz tej w Częstochowie utworzono je również w Krakowie i Chrzanowie.

źródło: informacja prasowa