Podsumowanie programów profilaktycznych Częstochowskich Amazonek

Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek podsumowało programy profilaktyczne realizowane w tym roku. Wszystko odbyło się pod hasłem „Pomagając innym, pomagamy sobie”. W spotkaniu wzięli udział specjaliści z różnych dziedzin, na co dzień współpracujący z Amazonkami.

Podczas konferencji w miejskim Ratuszu zorganizowano debatę „Razem zadbajmy o zdrowie” z udziałem onkologa, psychologa, chirurga, a także dietetyka oraz urologa. Jednym z większych projektów powstałych z funduszy inicjatyw obywatelskich był program „Czas na profilaktykę”, skierowany do pięciu powiatów północnego subregionu województwa śląskiego. Projekt zakończył się dużym sukcesem.

– Największą wartością dodatnią było przebadanie ponad 100 mężczyzn i 150 kobiet. Każda z nich miała podwójne badania, co samo w sobie jest dużą wartością. Wszystkie przebadane osoby otrzymały odpowiednią opiekę i nie zostały „same sobie” – podkreślała Elżbieta Markowska, prezes Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek.

Wśród przebadanych mężczyzn znaleziono pewne nieprawidłowości.

– W dwóch przypadkach pacjenci zostali skierowani do specjalistów urologów w celu pogłębienia dalszej diagnostyki. W grupie młodszych mężczyzn, badanych pod kątem guzów jąder, wszystkie przypadki były prawidłowe – mówił urolog, Roman Połać, biorący udział w projekcie.

Poza projektem wojewódzkim stowarzyszenie ma na koncie także wiele własnych programów, organizowanych na terenie Częstochowy.

– Wieloletni program „Amazonki w trosce o innych”, w którym, edukujemy. Mamy dni otwarte u Amazonek, organizujemy Marsz Różowej Wstążki pod hasłem „Bądź zdrowa mamo”. Mam też program, który jest nowością, czyli edukowanie młodzieży w szkołach: „Zostań samo badaczem roku – rak nie zna metryki”. Uczestniczymy tu na spotkaniach w dużych grupach, ale również indywidualnie. Ten ostatni program jest bardzo ważny, bo wpaja nawyki badania swojego ciała od najmłodszych lat – dodała prezes Elżbieta Markowska.

Jednym z kończących się projektów stowarzyszenia był program „Postaw Na Rodzinę – Kocham i Rozumiem”. Kampania miała na celu m.in. przeciwdziałanie patologiom społecznym.

BNO