Policyjne działania „Alkohol i narkotyki”

W czwartek (8 marca) częstochowscy stróże prawa włączyli się w 24-godzinne, krajowe działania „Alkohol i Narkotyki”. W akcji wzięło udział 59 policjantów ruchu drogowego, którzy skontrolowali ponad 3400 kierujących.
Działania policjantów ukierunkowane były na przeprowadzenie kontroli maksymalnej ilości kierowców i zatrzymanie tych, którzy kierują pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Akcja miała na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza zmniejszenie liczby wypadków drogowych, w tym spowodowanych przez kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. Policjanci z drogówki wykorzystali w działaniach cały dostępny sprzęt służący do ujawniania zabronionych substancji w organizmach kierowców.

W częstochowskich działaniach wzięło udział 59 policjantów, którzy skontrolowali ponad 3400 kierujących, aż 6 z nich prowadziło swoje pojazdy pod wpływem alkoholu, a 3 po użyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali również 2 rowerzystów znajdujących się po użyciu alkoholu.

Przypominamy, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego, podobnie działającego środka, jest przestępstwem zagrożonym karą do 2 lat więzienia oraz utratą prawa jazdy nawet na 10 lat.