Działania wspierane były przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas działań policjanci skupili się głównie na tematyce pracy przymusowej – wyjaśnia podkomisarz Marta Ladowska z częstochowskiej Policji. Funkcjonariusze wzięli pod lupę miejsce, gdzie zgodnie z rozpoznaniem mogło dochodzić do nadużyć. Wylegitymowano 15 osób z Ukrainy i sprawdzono legalność ich zatrudnienia. Nie stwierdzono  jednak nieprawidłowości.

W połowie ubiegłego roku Polska po raz kolejny została zakwalifikowana do najwyższej grupy określanej Tier 1 jako jeden z 36 krajów na świecie spełniający najwyższe standardy w przeciwdziałaniu i zwalczaniu handlu ludźmi. Spośród państw członkowskich Unii Europejskiej najwyższe standardy spełnia 19 krajów.

PNP