Politechnika podpisała umowę z ZUS

Przedstawiciele Politechniki Częstochowskiej p[odpisali   w środę 14 marca umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy ona szeroko zakrojonej współpracy, a w szczególności płaszczyzny edukacyjnej. Od kwietnia 2016 roku ZUS podpisał już około kilkudziesięciu umów o współpracy z uczelniami na terenie całej Polski. W imieniu ZUS umowę podpisał członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Mariusz Jedynak. Politechnikę reprezentował natomiast prof. dr hab. inż. Maciej Mrowiec. Umowa obejmuje:

 • Doskonalące studia z zakresu ubezpieczeń społecznych dla pracowników Zakładu.
 • Współpraca naukowo-badawcza (wspólne projekty badawcze, konferencje
  i seminaria, publikacje w kwartalniku ZUS „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria
  i praktyka”).
 • Praktyki i staże w ZUS dla studentów.
 • Współpraca z mediami akademickimi.
 • Wymiana i współpraca międzybiblioteczna.
 • Dodatkowe punkty dla finalistów organizowanej przez ZUS Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
 • Wzajemna promocja.

Podpisaniu umowy towarzyszyła także wystawa zatytułowana „Rzeczpospolita Ubezpieczonych. Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce 1918-2018”, przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i będąca wynikiem systemowych działań ZUS w kierunku upowszechniania wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych we współpracy z uczelniami wyższymi.

Honorowy patronat nad wystawą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Duda.

PNP

Tagged with