Polska Fundacja Narodowa wspiera walkę z koronawirusem

Kierując się społeczną odpowiedzialnością organizacji i działając w sytuacji wymagającej integracji celów i zasobów podmiotów publicznych, komercyjnych oraz NGO’s, Polska Fundacja Narodowa wspiera intensywnie szpitale, zmierzając do ograniczenia skutków kryzysu wynikającego z zagrożenia epidemią koronawirusa dla zdrowia i życia Polaków. W tym celu Polska Fundacja Narodowa sfinansowała zakup sprzętu diagnostycznego, środków zabezpieczenia bezpośredniego oraz ambulansu dla szpitali.

W trybie natychmiastowym przekazaliśmy środki finansowe na bieżące, pilne potrzeby 5 szpitali wskazanych przy pełnej koordynacji ustaleń z Ministerstwem Zdrowia. Konieczne jest, aby wsparcie Polskiej Fundacji Narodowej okazało się nie tylko zgodne z logiką szerokiego spektrum podejmowanych działań, ale też aby miało nader realny wpływ na wzmocnienie działań diagnostyczno-leczniczych w placówkach medycznych na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego – powiedział prezes PFN dr Marcin Zarzecki.
Polska Fundacja Narodowa przekazała środki na sprzęt diagnostyczny do walki z koronarwirusem: kardiomonitory, defibrylatory, pompy infuzyjne, aparaty AMBU, lucas do reanimacji, wózki transportowe dla pacjentów, wózki anestezjologiczne, krzesełko kardiologiczne, komorę do transportu pacjentów zakaźnych, pompę do żywienia dojelitowego, ciśnieniomierze, stetoskopy elektroniczne, aparaty do mierzenia ciśnienia, termometry na podczerwień oraz bezdotykowe.
Dedykowane zasoby finansowe pozwolą zabezpieczyć szpitale w środki do dezynfekcji skóry, powierzchni oraz środki zabezpieczenia bezpośredniego: ponad dwadzieścia tysięcy masek chirurgicznych i filtrujących, kilka tysięcy rękawic ochronnych, wzmocnionych fartuchów chirurgicznych, gogle ochronnych, przyłbice, czepki chirurgiczne, kombinezony, okulary ochronne i ochraniacze na buty.
Dodatkowo Polska Fundacja Narodowa sfinansowała zakup ambulansu transportowego typu „A2” dializówka, który będzie wykorzystywany w szpitalu zakaźnym na Mazowszu.

Nie ma bardziej realnej formy podjęcia inicjatywy, niż włączenie się w skuteczne ratowanie ludzkiego życia. Tylko współpraca z Ministerstwem Zdrowia, ze szpitalami, których personel staje codziennie w obliczu największego wyzwania, jakim jest epidemia koronawirusa, skutkować może konkretnymi, dobrymi owocami – dodał Michał Góras członek Zarządu PFN.

źródło: BP PFN