Pomiary wykonane

Policja prowadziła we wtorek 8 stycznia ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Kaskadowy pomiar prędkości”. W akcję włączyli się również funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że kontrole prowadzone są na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach krajowych, stanowiących główne ciągi komunikacyjne kraju.

Wczorajsza akcja trwała od godziny 6.00 do 22.00.

Stróże prawa ujawnili 70 wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości. Jeden z kierowców stracił prawo jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym, inny kierujący nie stosował się z kolei do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mundurowi przeprowadzili też 329 kontroli stanu trzeźwości – mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie podkom. Marta Ladowska.

Oficer prasowy apeluje także do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości:

Proszę pamiętać o tym, że nasze bezpieczeństwo jako uczestników ruchu drogowego, zależy w głównej mierze od nas samych. Brak należytej ostrożności i wyobraźni, a tym samym przekraczanie dozwolonej prędkości, może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych zdarzeń.

Pamiętajmy, że zachowanie bezpiecznej prędkości może decydować o naszym życiu.

KF