Pomorzanie u stóp Matki Bożej

W niedzielne popołudnie do Częstochowy dotarli pątnicy, którzy co roku pokonują jedne z najdłuższych tras pielgrzymkowych. Pierwszą z nich była Piesza Pielgrzymka z Kaszub.  Chwilę później, w kilku grupach dotarła  na Jasną Górę 36. Gdańska Piesza Pielgrzymka.

Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę stanowią obecnie 4 grupy: fioletowa, żółta, czerwona i brązowa. Cała pielgrzymka jest jedną wspólną wielką rodziną. Każda grupa jest inna, posiada innych przewodników, a pielgrzymi pochodzą z różnych środowisk. Łączy ich jednak jeden wspólny cel. Pielgrzymka Gdańska zawsze trwa od 28 lipca do 12 sierpnia. Każda z grup, która ją tworzy pokonuje około 450-500 km.

PNP