Poświęcenie Kaplicy Polowej w Poniku

Fot. Radio Fiat

W Ośrodku Wypoczynkowym Caritas Archidiecezji Częstochowskiej wybudowano Kaplicę Polową. Zaskakuje ona oryginalnością, ponieważ wykonana jest z materiałów pochodzących z recyklingu i jest jedną z niewielu takich konstrukcji na świecie. Uroczystego poświęcenia kaplicy dokonał 12 sierpnia abp Wacław Depo, który przewodniczył również Mszy św.

Metropolita częstochowski zwrócił uwagę, że akt poświęcenia nawiązuje do sakramentu chrztu.

– Musimy wracać do początku. Zauważmy, jak Jan Paweł II wrócił do Wadowic to powiedział: „tu się wszystko zaczęło”. Nie miał na myśli życie. W jednym z pierwszych spotkań podszedł do chrzcielnicy w swoim parafialnym kościele. Odniósł się tam do zanurzenia w życie Boże poprzez tajemnicę chrztu. Każde poświęcenie danego miejsca to wezwanie, abyśmy dziękowali Bogu za włączenie nas do Jego życia właśnie poprzez chrzest.

Po uroczystym poświęceniu w kaplicy została odprawiona pierwsza Msza św. Podczas modlitwy wierni dziękowali Bogu za darczyńców, którzy umożliwili budowę obiektu. Jak mówi ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, kaplica to jeden wielki dar serca.

– Pragnienie, aby powstała tu ta kaplica mieliśmy od dawna. Budynek jest w całości z recyklingu. Materiały dostawaliśmy od ludzi dobrego serca. Były to ściany, dach, okna, a nawet figura Matki Bożej. Kaplicę można więc nazwać jednym wielkim darem ludzkim.

W poświęceniu Kaplicy Polowej oraz Mszy św. uczestniczyły również dzieci, przebywające na koloniach organizowanych przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej we współpracy z KRUS.

ABK