Powojenny aparat represji: nowe fakty

Przestępcze wymuszenie zeznań w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 1944–1956. Studium kryminologiczno-prawne” – to tytuł publikacji naukowej autorstwa dr Przemysława Piątka, której promocja odbyła się w środę 21 listopada w Częstochowie. Spotkanie poprowadził Bartosz |Kapuściak z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Monografia rzuca nowe spojrzenie na powojenny system aparatu bezpieczeństwa i terroru.

Publikacja zawiera rozważania z zakresu kryminologii i prawa karnego, obejmujące analizę sformułowanego problemu badawczego, jakim jest zjawisko tzw. przestępczości śledczej wśród funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa publicznego, do którego dochodziło w latach 1945–1956. Na proces ten składały się liczne przypadki stosowania różnorodnych tortur wobec osób przesłuchiwanych w toku prowadzonych wówczas przez wspomniane organy postępowań przygotowawczych oraz ściśle wiążące się z tymi sprawami działania operacyjne. Celem owych bezprawnych zachowań było zmuszenie przesłuchiwanych do złożenia zeznań (wyjaśnień) lub co najmniej skłonienie do przyznania się do zarzutów stawianych w toku tych postępowań. W pracy tej zaprezentowano różnorodne zagadnienia charakteryzujące zjawisko przestępczości śledczej, składające się na jego opis z perspektywy zarówno kryminologicznej, jak i prawnej.

Dr. Przemysław Piątek jest prawnikiem i historykiem. Od 1 września 2006 roku do 15 listopada 2007 pełnił funkcję zastępcy Prokuratora Generalnego RP. Był także członkiem Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. Aktualnie zajmuje się działalnością naukową i publicystyczną.

PNP