Powstanie nowa droga na Skorkach

Przetarg na powstanie nowej drogi na częstochowskich Skorkach ogłosił Miejski Zarząd Dróg i Transportu. Inwestycja ma być następnym elementem działań, których celem jest rozwój infrastruktury w specjalnych strefach ekonomicznych, z myślą o mających powstać tam miejscach pracy. Zakres prac obejmie m.in. wykonanie robót ziemnych, wykonanie koryta wraz z profilowaniem podłoża, ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni oraz chodnika –  mówi Maciej Hasik z MZDiT.

Budowa drogi na Skorkach posłuży m.in. planowanej przez koncern ZF inwestycji na częstochowskich terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podstawowe uzbrojenie Skorek wykonano już w poprzednich  latach dzięki funduszom europejskim. Prace objęły wtedy budowę jezdni wraz ze skrzyżowaniami z drogami gruntowymi i włączeniem w ul. Leśną, budowę chodników, placu manewrowego, zjazdów do posesji oraz ramp dla pieszych i oświetlenia. Powstała tam również sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz pompownia ścieków.

PNP